خرید کربنات سدیم سنگین سمنان

اقدامات احتیاطی و هشدارهای ویژه
بارداری و شیردهی: بی کربنات سدیم در صورت مصرف خوراکی یا استفاده داخل وریدی (IV) در دوران بارداری احتمالاً ناامن است. نگرانی هایی وجود دارد که ممکن است خطر احتباس آب یا عدم تعادل pH در بافت ها را افزایش دهد. اطلاعات قابل اعتماد کافی در مورد ایمنی مصرف بی کربنات سدیم در صورت شیردهی وجود ندارد. در قسمت ایمن بمانید و از استفاده خودداری کنید.
کودکان: بی کربنات سدیم زمانی که توسط IV تحت نظارت مناسب پزشکی در نوزادان و کودکان استفاده شود، احتمالاً ایمن است. بی کربنات سدیم (جوش شیرین) هنگام استفاده بر روی پوست احتمالاً ناایمن است، زیرا گزارش‌هایی از سطوح بالای سدیم خون در کودکان پس از مصرف گزارش شده است. اطلاعات قابل اعتماد کافی در مورد ایمنی مصرف بی کربنات سدیم خوراکی در کودکان وجود ندارد. در قسمت ایمن بمانید و از استفاده خودداری کنید.

کتواسیدوز دیابتی: بی کربنات سدیم اسیدهای خون به نام کتون را افزایش می دهد که با عارضه دیابت همراه است که در آن سطح اسید خون بسیار بالا است. افراد مبتلا به این بیماری باید از بی کربنات سدیم اجتناب کنند.

تورم (ادم): از آنجایی که بی کربنات سدیم حاوی سدیم است، می تواند خطر تورم ناشی از مایعات اضافی در بدن را افزایش دهد. افراد مبتلا به نارسایی قلبی، بیماری کبد یا سایر شرایط مرتبط با تجمع مایعات باید با احتیاط از بی کربنات سدیم استفاده کنند.

سطوح بالای کلسیم در خون: افرادی که سطح کلسیم خونشان بالاست ممکن است در دفع بی کربنات دچار مشکل شوند. بنابراین، استفاده از بی کربنات سدیم ممکن است خطر عوارضی مانند سندرم شیر قلیایی را افزایش دهد.

خرید کربنات سدیم سنگین سمنان نیز برای کارهای مختلف انجام می شود. خرید کربنات سدیم سنگین سمنان در حجم هایی کم و زیاد صورت می گیرد.

مشاهده تصویر منبع

سطوح بالای سدیم در خون: بی کربنات سدیم ممکن است سطح سدیم را در خون افزایش دهد. افرادی که در حال حاضر سطوح بالای سدیم در خون دارند باید از بی کربنات سدیم اجتناب کنند.

فشار خون بالا: بی کربنات سدیم ممکن است فشار خون را افزایش دهد. افرادی که فشار خون بالایی دارند باید از بی کربنات سدیم اجتناب کنند.

سطوح پایین پتاسیم در خون: بی کربنات سدیم ممکن است سطح پتاسیم خون را کاهش دهد. افرادی که سطح پتاسیم پایینی دارند باید از بی کربنات سدیم اجتناب کنند.

کمبود آهن: بی کربنات سدیم میزان جذب آهن را کاهش می دهد. افراد مبتلا به کمبود آهن باید بی کربنات سدیم و مکمل های آهن را جداگانه مصرف کنند.

فعل و انفعالات و خرید کربنات سدیم سنگین سمنان
رتبه تعامل آمینوگلیکوزیدها: متوسط ​​در این ترکیب محتاط باشید. با ارائه دهنده سلامت خود صحبت کنید.
مصرف بی کربنات سدیم می تواند سطح پتاسیم را در بدن کاهش دهد. آمینوگلیکوزیدها همچنین می توانند پتاسیم را در بدن کاهش دهند. در تئوری، مصرف بی کربنات سدیم همراه با آمینوگلیکوزیدها ممکن است پتاسیم را در بدن بیش از حد کاهش دهد. مکمل های پتاسیم ممکن است لازم باشد.
برخی از آمینوگلیکوزیدها عبارتند از آمیکاسین (آمیکین)، جنتامایسین (گارامایسین)، کانامایسین (کانترکس)، استرپتومایسین و توبرامایسین (نبسین).

Amphotericin-B (Abelcet، Amphotec، AmBisome، Amphocin، Fungizone) رتبه‌بندی تعامل: متوسط ​​در این ترکیب محتاط باشید. با ارائه‌دهنده سلامت خود صحبت کنید.

خرید کربنات سدیم سنگین سمنان و فروش آن را با ما تجربه نمایید. ما خرید کربنات سدیم سنگین سمنان را انجام می دهیم. خرید کربنات سدیم سنگین سمنان را در سراسر ایران و برخی کشورهای دیگر انجام می دهیم.
مصرف بی کربنات سدیم می تواند سطح پتاسیم را در بدن کاهش دهد. آمفوتریسین-B همچنین می تواند پتاسیم را در بدن کاهش دهد. در تئوری، مصرف بی کربنات سدیم همراه با آمفوتریسین-B ممکن است پتاسیم را در بدن بیش از حد کاهش دهد. مکمل های پتاسیم ممکن است لازم باشد.

رتبه تعامل آسپرین: متوسط ​​در این ترکیب محتاط باشید. با ارائه دهنده سلامت خود صحبت کنید.
مصرف بی کربنات سدیم به صورت داخل وریدی ممکن است سرعت تجزیه و دفع آسپرین را در بدن افزایش دهد. این ممکن است اثرات آسپرین را کاهش دهد. آسپرین و بی کربنات سدیم باید جداگانه مصرف شوند.

رتبه بندی تعامل آگونیست های بتا-2: متوسط ​​در این ترکیب محتاط باشید. با ارائه دهنده سلامت خود صحبت کنید.
مصرف بی کربنات سدیم می تواند سطح پتاسیم را در بدن کاهش دهد. آگونیست های بتا 2 همچنین می توانند پتاسیم را در بدن کاهش دهند. در تئوری، مصرف بی کربنات سدیم همراه با آگونیست های بتا-2 ممکن است پتاسیم را در بدن بیش از حد کاهش دهد. مکمل های پتاسیم ممکن است لازم باشد.
برخی از آمینوگلیکوزیدها عبارتند از: آلبوترول (سالبوتامول، پروونتیل، ونتولین)، بیتولترول (تورنلات)، ایزواتارین، لوالبوترول (Xopenex)، متاپروترنول (Alupent)، پیربوترول (Maxair)، سالمترول (Serevent) و تربوتالین (Brethine).

Cefpodoxime Proxetil رتبه‌بندی تعامل: متوسط ​​در این ترکیب محتاط باشید. با ارائه‌دهنده سلامت خود صحبت کنید.
مصرف بی کربنات سدیم همراه با آنتی بیوتیک cefpodoxime proxetil باعث کاهش غلظت سفودوکسیم پروکستیل در بدن می شود. این ممکن است میزان عملکرد آنتی بیوتیک را کاهش دهد.

رتبه تداخل کلرپروپامید (دیابینز): متوسط ​​در مورد این ترکیب محتاط باشید. با ارائه دهنده سلامت خود صحبت کنید.
مصرف بی کربنات سدیم با داروی ضد دیابت کلرپروپامید (دیابینیز) سرعت خلاص شدن بدن از شر کلرپروپامید (دیابینیز) را افزایش می دهد. این ممکن است عملکرد داروی ضد دیابت را کاهش دهد.

رتبه تعامل سیسپلاتین (Platino-AQ): متوسط ​​در این ترکیب محتاط باشید. با ارائه دهنده سلامت خود صحبت کنید.
مصرف بی کربنات سدیم می تواند سطح پتاسیم را در بدن کاهش دهد. سیس پلاتین حدود

n همچنین باعث کاهش پتاسیم در بدن می شود. در تئوری، مصرف بی کربنات سدیم همراه با سیس پلاتین ممکن است پتاسیم را در بدن بیش از حد کاهش دهد. مکمل های پتاسیم ممکن است لازم باشد.

رتبه تداخل فلوکونازول (دیفلوکان): متوسط ​​در این ترکیب محتاط باشید. با ارائه دهنده سلامت خود صحبت کنید.
مصرف بی کربنات سدیم می تواند سطح پتاسیم را در بدن کاهش دهد. فلوکونازول همچنین می تواند پتاسیم را در بدن کاهش دهد. در تئوری، مصرف بی کربنات سدیم همراه با فلوکونازول ممکن است پتاسیم را در بدن بیش از حد کاهش دهد. مکمل های پتاسیم ممکن است لازم باشد.

رتبه بندی تعامل گلوکوکورتیکوئیدها: متوسط ​​در این ترکیب محتاط باشید. با ارائه دهنده سلامت خود صحبت کنید.
مصرف بی کربنات سدیم می تواند سطح پتاسیم را در بدن کاهش دهد. گلوکوکورتیکوئیدها همچنین می توانند پتاسیم را در بدن کاهش دهند. بیشتر با هیدروکورتیزون (Cortef، Hydrocortone، Solu-Cortef)، کورتیزون (Cortone) و فلودروکورتیزون (Florinef) و به دنبال آن پردنیزون (Deltasone) و پردنیزولون (Delta-Cortef) رایج است. گلوکوکورتیکوئیدهایی که ممکن است پتاسیم را به اندازه کافی کاهش ندهند عبارتند از (سلستون)، دگزامتازون (دکادرون)، متیل پردنیزولون (Medrol، Depo-Medrol، Solu-Medrol)، و تریامسینولون (Aristocort، Kenalog) (4425). در تئوری، مصرف بی کربنات سدیم همراه با برخی از گلوکوکورتیکوئیدها ممکن است پتاسیم را در بدن بیش از حد کاهش دهد. مکمل های پتاسیم ممکن است لازم باشد.

رتبه تعامل متیل گزانتین: متوسط ​​در این ترکیب محتاط باشید. با ارائه دهنده سلامت خود صحبت کنید.
مصرف بی کربنات سدیم می تواند سطح پتاسیم را در بدن کاهش دهد. متیل گزانتین ها همچنین می توانند پتاسیم را در بدن کاهش دهند. در تئوری، مصرف بی کربنات سدیم همراه با متیل گزانتین ها ممکن است پتاسیم را در بدن بیش از حد کاهش دهد. مکمل های پتاسیم ممکن است لازم باشد.

رتبه تعامل پنی سیلین: متوسط ​​در این ترکیب محتاط باشید. با ارائه دهنده سلامت خود صحبت کنید.
مصرف بی کربنات سدیم می تواند سطح پتاسیم را در بدن کاهش دهد. پنی سیلین ها همچنین می توانند پتاسیم را در بدن کاهش دهند. در تئوری، مصرف بی کربنات سدیم همراه با برخی از پنی سیلین ها ممکن است پتاسیم را در بدن بیش از حد کاهش دهد. مکمل های پتاسیم ممکن است لازم باشد.

پنی سیلین هایی که ممکن است پتاسیم را کاهش دهند عبارتند از پنی سیلین G سدیم (Pfizerpen)، مزلوسیلین (Mezlin)، کاربنی سیلین (Geocillin)، تیکارسیلین (Ticar) و پیپراسیلین (Pipracil).

رتبه تعامل سودوافدرین (Sudafed): متوسط ​​در مورد این ترکیب محتاط باشید. با ارائه دهنده سلامت خود صحبت کنید.
مصرف بی کربنات سدیم به صورت داخل وریدی (به صورت IV) ممکن است سرعت تجزیه سودوافدرین را در بدن کاهش دهد. این ممکن است سطح پسودوافدرین را در بدن افزایش دهد و خطر ابتلا به سمیت پسودوافدرین را افزایش دهد.

ملین های محرک رتبه تعامل: متوسط ​​در این ترکیب محتاط باشید. با ارائه دهنده سلامت خود صحبت کنید.
مصرف بی کربنات سدیم می تواند سطح پتاسیم را در بدن کاهش دهد. ملین های محرک (به عنوان مثال، در رژیم های پاکسازی روده)، همچنین می توانند پتاسیم را در بدن کاهش دهند. در تئوری، مصرف بی کربنات سدیم همراه با ملین های محرک ممکن است پتاسیم را در بدن بیش از حد کاهش دهد. مکمل های پتاسیم ممکن است لازم باشد.

برخی از ملین های محرک عبارتند از کاسکرا (CitraMax Plus)، سنا (Senokot)، بیزاکودیل (Dulcolax) و غیره.

قرص های آب (مدررهای حلقه) رتبه تداخل: متوسط ​​در این ترکیب محتاط باشید. با ارائه دهنده سلامت خود صحبت کنید.
مصرف بی کربنات سدیم می تواند سطح پتاسیم را در بدن کاهش دهد. “قرص های آب” همچنین می توانند پتاسیم را در بدن کاهش دهند. مصرف بی کربنات سدیم همراه با “قرص های آب” ممکن است باعث کاهش بیش از حد پتاسیم در بدن شود.

برخی از “قرص های آب” که می توانند پتاسیم را کاهش دهند عبارتند از: بومنتانید (Bumex)، اسید اتاکرینیک (Edecrin)، فوروزماید (Lasix)، تورسماید (Demadex) و غیره.

قرص های آب (دیورتیک های تیازیدی) رتبه تداخل: متوسط ​​در این ترکیب محتاط باشید. با ارائه دهنده سلامت خود صحبت کنید.
مصرف بی کربنات سدیم می تواند سطح پتاسیم را در بدن کاهش دهد. “قرص های آب” همچنین می توانند پتاسیم را در بدن کاهش دهند. مصرف بی کربنات سدیم همراه با “قرص های آب” ممکن است باعث کاهش بیش از حد پتاسیم در بدن شود.

برخی از “قرص های آب” که می توانند پتاسیم را کاهش دهند عبارتند از کلروتیازید (دیوریل)، هیدروکلروتیازید (HydroDIURIL، Esidrix، Microzide)، اینداپامید (Lozol)، متیکلوتیازید (Aquatensen)، متولازون (Mykrox) و غیره.

برای خرید کربنات سدیم سنگین سمنان لازم است به نکات مهمی توجه فرمایید.خرید کربنات سدیم سنگین سمنان و فروش آن باید در بسته ها و بشکه های بزرگ و مطمئن انجام گیرد. ما خرید کربنات سدیم سنگین سمنان را به شما توصیه می کنیم . برای خرید کربنات سدیم سنگین سمنان و حمل آن از لباس ایمن استفاده نمایید.

منبع

https://www.rxlist.com/sodium_bicarbonate/supplements.htm

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *