فروش پتاسیم نیترات

نیترات پتاسیم
نیترات پتاسیم به چه معناست؟
نیترات پتاسیم یک ترکیب معدنی با فرمول شیمیایی KNO3 است. این یک جامد کریستالی است که از رنگ سفید تا خاکستری کثیف متغیر است.

نیترات پتاسیم غیر قابل احتراق و محلول در آب گرم است اما به طور کامل در آب سرد محلول نیست. این یک اکسید کننده قوی است و در اثر حرارت دادن، اکسیژن آزاد می کند. نیترات پتاسیم به صورت تجاری از واکنش کلرید پتاسیم با نیترات سدیم تهیه می شود.

در آتش سوزی اکسیدهای سمی نیتروژن تولید می کند. در پیشرانه های جامد، مواد منفجره و کودها استفاده می شود.

مشاهده تصویر منبع

نیترات پتاسیم به عنوان نمکدان نیز شناخته می شود.

فروش پتاسیم نیترات در تمام جهان مورد خواهان است. زیرا فروش پتاسیم نیترات موجب بهره گیری از خواص بالای این ماده می شود. فروش پتاسیم نیترات ایمن را تجربه نمایید.
نیترات پتاسیم یک ترکیب شیمیایی حاوی یون های پتاسیم و نیترات است. این یک نمک یونی است.

در صنعت، با واکنش جابجایی دوگانه بین نیترات سدیم و کلرید پتاسیم به شرح زیر تهیه می شود:

NaNO3 (aq) + KCl (aq) –> NaCl (aq) + KNO3 (aq)

فروش پتاسیم نیترات را از شرکت های فروش مواد شیمایی در سایت های معتبر بخواهید. فروش پتاسیم نیترات را شرکت اینتذنتی ما نیز در اختیار شما قرار می دهد. کافیست برای فروش پتاسیم نیترات به سایت مراجعه نماید.

فروش پتاسیم نیترات در مقادیر مختلف مطابق خواست مشری ممکن می باشد.

نیترات پتاسیم همچنین به عنوان یک بازدارنده آندی برای جلوگیری از خوردگی در سازه های بتن مسلح استفاده می شود. در جلوگیری از خوردگی بسیار موثر است اما در جاهایی که سنگدانه های قلیایی وجود دارد استفاده نمی شود زیرا با سیمان واکنش داده و آسیب زیادی به بتن وارد می کنند.

منبع

https://www.corrosionpedia.com/definition/2775/potassium-nitrate

منبع : https://bismoot.com/blog/potassium-nitrate-%d9%be%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%85-%d9%86%db%8c%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa/

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *